سوالات کارشناسی ارشد و دکتری-سراسری و آزاد مهندسی نفت - انتشاراتی دات کام

انتشاراتی دات کام
مرجع کتب و پروژه و مقاله و سوالات ارشد دکتری و استخدامی و گزارش کار و طرح های توجیهی

آخرین به روز رسانی : چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صفحه نخست » آزمون تحصیلات تکمیلی  » سوالات کارشناسی ارشد و دکتری-سراسری و آزاد مهندسی نفت

سوالات کارشناسی ارشد و دکتری-سراسری و آزاد مهندسی نفت

[کارشناسی ارشد | دکتری | دانشگاه سراسری | دانشگاه آزاد | مهندسی نفت]

2,000 تومان

به علت تشابه ۳۰ تا ۴۰ درصدی سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی نفت هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته مهندسی نفت می تواند راهکاری مفید جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانسته ها و آشنایی با نحوه سوالات باشد.
لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی نفت پیشنهاد می شود حتی اگر چند ساعت به زمان کنکور باقی مانده، حتما نمونه سوالات سالهای قبل مهندسی نفت را مطالعه نمائید.

 

دکتری        
ردیف نام فایل سال حجم فایل قیمت دریافت
۱ ۲۳۵۲-مهندسی نفت-اکتشاف ۱۳۹۲ ۲۴۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲ ۲۳۵۱-مهندسی نفت و بهره برداری مخازن ۱۳۹۲ ۲۷۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳ ۲۳۵۳-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخنامه ۱۳۹۳ ۵۷۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۴ ۲۳۵۳-مهندسی مخازن هیدروکربوری ۱۳۹۲ ۲۶۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

 

کارشناسی ارشد سراسری        
ردیف نام فایل سال حجم فایل قیمت دریافت
۱ ۱۲۵۳-مجموعه مهندسی نفت+پاسخنامه ۱۳۹۴ ۳٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲ ۱۲۵۳-مجموعه مهندسی نفت+پاسخنامه ۱۳۹۳ ۳٫۲Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳ ۱۲۵۳-مجموعه مهندسی نفت+پاسخنامه ۱۳۹۲ ۱٫۶Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۴ ۱۲۵۳-مجموعه مهندسی نفت+پاسخ تشریحی ۱۳۹۱ ۱٫۶Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

 

کارشناسی ارشد آزاد        
ردیف نام فایل سال حجم فایل قیمت دریافت
۱ ۴۰۲۳۵-مهندسی اکتشاف نفت ۱۳۹۰ ۲۲۶Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲ ۴۰۲۳۵-مهندسی اکتشاف نفت ۱۳۸۸ ۵٫۸Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳ ۴۰۲۳۵-مهندسی اکتشاف نفت ۱۳۸۷ ۵۷۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۴ ۴۰۲۳۵-مهندسی اکتشاف نفت ۱۳۸۶ ۷۹۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۵ ۱۱۳۲-مهندسی اکتشاف نفت ۱۳۸۵ ۶۶۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۶ ۱۱۳۲-مهندسی اکتشاف نفت ۱۳۸۳ ۵۷۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۷ ۴۰۲۴۲-مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری ۱۳۹۰ ۲۲۶Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۸ ۴۰۲۴۲-مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری ۱۳۸۸ ۵۹۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۹ ۴۰۲۴۲-مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری ۱۳۸۷ ۴۸۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۰ ۴۰۲۴۲-مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری ۱۳۸۶ ۵۷۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۱ ۱۱۳۴-مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری ۱۳۸۵ ۵۰۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۲ ۱۱۳۴-مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری + پاسخ تشریحی ۱۳۸۴ ۹۰۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۳ ۱۱۳۴-مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری + پاسخ تشریحی ۱۳۸۳ ۸۰۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۴ ۴۰۲۳۶-مهندسی نفت-حفاری و استخراج ۱۳۸۹ ۸۳۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۵ ۴۰۲۳۶-مهندسی نفت-حفاری و استخراج+پاسخ تشریحی ۱۳۸۸ ۱٫۷Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۶ ۴۰۲۳۶-مهندسی نفت-حفاری و استخراج+پاسخ تشریحی ۱۳۸۷ ۷۸۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۷ ۴۰۲۳۶-مهندسی نفت-حفاری و استخراج+پاسخ تشریحی ۱۳۸۶ ۸۶۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۸ ۱۱۳۳-مهندسی نفت-حفاری و استخراج+پاسخ تشریحی ۱۳۸۴ ۹۵۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۹ ۱۱۳۳-مهندسی نفت-حفاری و استخراج+پاسخ تشریحی ۱۳۸۳ ۸۰۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۰ ۴۰۲۳۴-مهندسی نفت-نفت ۱۳۸۹ ۸۳۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۱ ۴۰۲۳۴-مهندسی نفت-نفت+پاسخ تشریحی ۱۳۸۸ ۱٫۷Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۲ ۴۰۲۳۷-پژوهشی مهندسی نفت-پالایش ۱۳۹۰ ۲٫۱Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۳ ۴۰۲۳۷-پژوهشی مهندسی نفت-پالایش + پاسخ تشریحی ۱۳۸۸ ۳٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۴ ۴۰۲۳۷-پژوهشی مهندسی نفت-پالایش ۱۳۸۷ ۱٫۵Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۵ ۴۰۲۷۰-مهندسی مخازن هیدروکربوری ۱۳۹۰ ۲٫۱Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۶ ۴۰۲۳۲-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخ تشریحی ۱۳۸۸ ۳٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۷ ۴۰۲۳۲-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخ تشریحی ۱۳۸۷ ۱٫۵Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۸ ۴۰۲۳۲-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخ تشریحی ۱۳۸۶ ۱٫۱Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۹ ۱۰۴۴-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخنامه ۱۳۸۵ ۱٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳۰ ۱۰۴۴-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخنامه ۱۳۸۴ ۱Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳۱ ۱۰۴۴-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخنامه ۱۳۸۳ ۱Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳۲ ۱۰۴۴-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخنامه ۱۳۸۲ ۲٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳۳ ۱۰۴۴-مهندسی مخازن هیدروکربوری+پاسخنامه ۱۳۸۱ ۳٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

 

 

2,000 تومان
با کلیک بر روی خرید آنلاین،به صفحه پرداخت هدایت شده و بعد از پرداخت،فایل را دانلود کنید.
لینک کوتاه :https://entesharati.com/?p=205
جهت عضويت در خبرنامه گروه انتشاراتي ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email
همکاری در فروش فایل شاپرفا

سبد خرید