سوالات کارشناسی ارشد و دکتری-سراسری و آزاد مهندسی عمران - انتشاراتی دات کام

انتشاراتی دات کام
مرجع کتب و پروژه و مقاله و سوالات ارشد دکتری و استخدامی و گزارش کار و طرح های توجیهی

آخرین به روز رسانی : جمعه, ۸ مرداد ۱۴۰۰

صفحه نخست » آزمون تحصیلات تکمیلی  » سوالات کارشناسی ارشد و دکتری-سراسری و آزاد مهندسی عمران

سوالات کارشناسی ارشد و دکتری-سراسری و آزاد مهندسی عمران

[کارشناسی ارشد | دکتری | دانشگاه سراسری | دانشگاه آزاد | مهندسی عمران]

2,000 تومان

به علت تشابه ۳۰ تا ۴۰ درصدی سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته مهندسی عمران می تواند راهکاری مفید جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانسته ها و آشنایی با نحوه سوالات باشد.
لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران پیشنهاد می شود حتی اگر چند ساعت به زمان کنکور باقی مانده، حتما نمونه سوالات سالهای قبل مهندسی عمران را مطالعه نمائید.

 

دکتری        
ردیف نام فایل سال حجم فایل قیمت دریافت
۱ ۴۰۴۷۱-مهندسی سازه-آزاد ۱۳۹۳ ۲٫۲Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲ ۲۳۰۷-مهندسی سازه ۱۳۹۳ ۶۰۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳ ۲۳۰۷-مهندسی سازه ۱۳۹۲ ۱٫۷Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۴ ۲۳۱۲-مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ۱۳۹۳ ۵۵۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۵ ۲۳۱۲-مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی  ۱۳۹۲ ۱٫۶Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۶ ۲۳۱۱-مهندسی راه و ترابری ۱۳۹۳  ۶۳۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۷ ۲۳۱۱-مهندسی راه و ترابری ۱۳۹۲ ۱٫۶Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۸ ۲۳۱۶-مهندسی محیط زیست ۱۳۹۳  ۶۲۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۹ ۲۳۱۶-مهندسی محیط زیست ۱۳۹۲ ۱٫۸Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۰ ۲۳۱۵-مهندسی و مدیریت ساخت ۱۳۹۳  ۶۲۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۱ ۲۳۱۵-مهندسی و مدیریت ساخت ۱۳۹۲ ۱٫۶Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۲ ۲۳۰۸-مهندسی زلزله  ۱۳۹۳ ۷۰۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۳ ۲۳۰۸-مهندسی زلزله ۱۳۹۲  ۱٫۶Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۴ ۲۳۱۳-مهندسی و مدیریت منابع آب ۱۳۹۳ ۶۷۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۵ ۲۳۰۹-ژئوتکنیک ۱۳۹۳ ۷۰۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۶ ۲۳۱۰-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۳ ۶۳۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۷ ۲۳۱۴-مهندسی حمل و نقل ۱۳۹۳ ۶۲۰Kb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۸ ۲۳۱۴-مهندسی حمل و نفل ۱۳۹۲ ۱٫۵Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۹ ۲۳۰۹-مهندسی خاک و پی ۱۳۹۲  ۱٫۲Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

 

کارشناسی ارشد سراسری        
ردیف نام فایل سال حجم فایل قیمت دریافت
۱ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۹۴ ۲٫۸Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۹۳ ۸٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران ۱۳۹۲ ۱٫۶Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۴ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی  ۱۳۹۱ ۴٫۳Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۵ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی  ۱۳۹۰ ۲٫۱Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۶ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۹ ۲٫۵Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۷ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۸ ۸٫۶Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۸ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه  ۱۳۸۷ ۱٫۲Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۹ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۶ ۲٫۱Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۰ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۵ ۲٫۱Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۱ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۴ ۲٫۵Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۲ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۳ ۳٫۱Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۳ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۲ ۱٫۹Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۴ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی  ۱۳۸۱ ۲٫۴Mb  ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۵ ۱۲۶۴-مجموعه مهندسی عمران+پاسخنامه تشریحی ۱۳۸۰ ۱٫۵Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

 

کارشناسی ارشد آزاد        
ردیف نام فایل سال حجم فایل قیمت دریافت
۱ ۴۷۰۰-مجموعه مهندسی عمران(کلیه گرایش ها) ۱۳۹۳ ۱٫۳Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲ ۴۷۰۰-مجموعه مهندسی عمران(کلیه گرایش ها) ۱۳۹۲ ۶٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۳ ۴۷۰۰-مجموعه مهندسی عمران(کلیه گرایش ها) ۱۳۹۱ ۳٫۶Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۴ ۴۰۴۴۳-مهندسی آب ۱۳۹۰ ۹۱۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۵ ۴۰۴۸۴-مهندسی سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۰ ۹۸۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۶ ۴۰۴۸۹-مهندسی سازه های دریایی ۱۳۹۰ ۶۹۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۷ ۴۰۴۸۷-مهندسی مکانیک خاک و پی ۱۳۹۰ ۷۶۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۸ ۴۰۴۸۶-مهندسی راه و ترابری ۱۳۹۰ ۵۷۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۹ ۴۰۴۲۶-مهندسی زلزله ۱۳۹۰ ۷۴۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۰ ۴۰۴۳۶-مهندسی و مدیریت ساخت ۱۳۹۰ ۶۳۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۱ ۴۰۴۸۵-مهندسی سازه (گروه الف) ۱۳۹۰ ۹۰۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۲ ۴۰۴۸۵-مهندسی سازه (گروه ب) ۱۳۹۰ ۶۰۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۳ ۴۰۴۸۵-مهندسی سازه (گروه ج) ۱۳۹۰ ۷۸۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۴ ۴۰۴۰۸-۴۰۴۲۴-۴۰۴۲۶-۴۰۴۳۶
۴۰۴۴۳-آب-زلزله-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۹ ۱٫۲Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۵ ۴۰۴۰۹-مهندسی سازه ۱۳۸۹ ۶۶۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۶ ۴۰۴۷۲-مهندسی سازه های دریایی ۱۳۸۹ ۱٫۲Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۷ ۴۰۴۲۶-مهندسی زلزله ۱۳۸۸ ۶٫۴Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۸ ۴۰۴۰۸-۴۰۴۲۴-۴۰۴۲۶-۴۰۴۳۶
۴۰۴۴۳-آب-زلزله-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۷ ۹۸۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۱۹ ۴۰۴۰۸-۴۰۴۲۴-۴۰۴۳۶-۴۰۴۴۳
آب-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۶ ۶۸۰Kb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۰ ۴۰۴۱۲-مهندسی راه و ترابری ۱۳۸۶ ۱٫۵Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۱ ۱۰۶۲-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶
۱۰۶۷-۱۰۶۸-آب-زلزله-سازه-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۵ ۱٫۷Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۲ ۱۰۶۲-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶
۱۰۶۷-۱۰۶۸-آب-زلزله-سازه-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۴ ۲Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۳ ۱۰۶۳-مهندسی راه و ترابری ۱۳۸۴ ۱٫۶Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۴ ۱۰۶۲-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶
۱۰۶۷-۱۰۶۸-آب-زلزله-سازه-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۳ ۲٫۳Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۵ ۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴
۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-آب-زلزله-سازه-راه و ترابری-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۲ ۳Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۶ ۱۰۶۲-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶
۱۰۶۷-۱۰۶۸-آب-زلزله-سازه-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک و پی-مدیریت ساخت
۱۳۸۱ ۳٫۲Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
۲۷ ۱۰۶۳-مهندسی راه و ترابری ۱۳۸۰ ۲٫۷Mb ۲۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

 

 

2,000 تومان
با کلیک بر روی خرید آنلاین،به صفحه پرداخت هدایت شده و بعد از پرداخت،فایل را دانلود کنید.
لینک کوتاه :https://entesharati.com/?p=8383
جهت عضويت در خبرنامه گروه انتشاراتي ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email
همکاری در فروش فایل شاپرفا

سبد خرید